Gemeente Súdwest-Fryslân – herbestemming en verbouw stadhuis Bolsward

Voor de herbestemming en de verbouwing van het stadhuis in Bolsward heeft VANJORIS de gemeente Súdwest-Fryslân ondersteund met het maken van de strategische afweging van de bouworganisatie en contractvorm. Samen met alle stakeholders is door VANJORIS een risico-inventarisatie opgesteld en op basis daarvan een aanbestedingsstrategie. Op basis van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure begeleid doorVANJORIS is een gekwalificeerde architect gecontracteerd voor de VO en DO fase. De ontwerpuitwerking en uitvoering zal op basis van engineering & build-contract worden aanbesteed.

 

Contactgegevens

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
info@vanjoris.nl
M 06 463 07 327

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

vanJoris Passend aanbesteden