prolander

Contractmanager project Dubbele Dijk

Het project Dubbele Dijk bestond uit het realiseren van een systeem bestaande uit twee dijken met een tussengebied. Achter de bestaande dijk wordt aan de landzijde een nieuwe dijk aangelegd. Via een getijdenduiker, aan te leggen in de voorliggende dijk, kan water en slib het tussengebied instromen. Deze ingrepen maken het tussengebied aantrekkelijk voor het verbouwen van zilte teelten. Voor de aanleg van de tweede kering wordt grond uit het tussengebied gebruikt.

Met deze innovatie is geanticipeerd op de toekomst. Door te kiezen voor een integrale gebiedsaanpak in plaats van traditionele versterking van de primaire kering verwacht het waterschap tegen lagere projectkosten het waterveiligheidsprobleem op dit deeltraject op te kunnen lossen. Naar verwachting kan door deze innovatie de dijkverbetering goedkoper worden uitgevoerd. Omdat dit project gepaard gaat met onzekerheden is er sprake van een demonstratieproject. Hiervoor is een subsidie aangevraagd bij het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP).

Het Dubbele Dijk project had een duidelijk raakvlak met het grote project Dijkversterking Eemshaven Delfzijl. Naar aanleiding van meerdere risicosessies is er geadviseerd om het contract van de Dubbele Dijk te integreren in het contract van de Dijkversterking Eemshaven Delfzijl.

Projectorganisatie

Voor de aansturing van het Dubbele Dijk project wordt het aansturingsmodel Integraal projectmanagement (IPM) van Rijkswaterstaat toegepast. In dit model, bestaande uit vijf rollen, nam Herwin de rol van contractmanager op zich. Hierbij was Herwin onder andere verantwoordelijk voor het proces van contractvoorbereiding en de aanbesteding.

Contactgegevens

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
info@vanjoris.nl
M 06 463 07 327

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

vanJoris Passend aanbesteden