Projecten

Europese aanbesteding Integraal onderhoud openbare ruimte voor gemeente Woerden

Europese aanbesteding Integraal onderhoud openbare ruimte voor gemeente Woerden

Eén opdrachtnemer voor integraal onderhoud aan de openbare ruimte van de gemeente Woerden. Dat is de droom van de gemeente Woerden. vanJoris ondersteunt de gemeente Woerden bij het verwezenlijken van deze droom.

De gemeente had in het verleden vooral te maken met een groot aantal contracten met verschillende opdrachtnemers, zo’n 20 stuks. Gevolg hiervan is een hoge administratieve belasting voor de gemeente en een versnipperd, inefficiënt en ineffectief onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Hieruit ontstond de vraag of dit niet anders en effectiever georganiseerd kon worden.

Collega’s Lennard en Rick helpen de gemeente Woerden middels een Europese aanbesteding voor het contracteren van één opdrachtnemer per perceel, die zich mede verantwoordelijk voelt voor de openbare ruimte en de werkzaamheden integraal kan uitvoeren. Doelstellingen van de gemeente Woerden zijn o.a. dat de opdrachtnemer eigenaarschap van de openbare ruimte toont en werkt vanuit de behoefte van gebruikers.

De gemeente Woerden kiest ervoor om de opdrachtnemer te contracteren middels een UAV-gc contract. Het grootste voordeel van dit contract is de regiefunctie die de gemeente kan aannemen binnen deze samenwerking. Het contract maakt het ook mogelijk om de opdrachtnemer meer te kunnen stimuleren in het nemen van verantwoordelijkheid en initiatief over het te onderhouden gebied, waarbij ruimte is voor het inzetten van duurzame en innovatieve middelen. De functionele eisen zijn geformuleerd op basis van beeldkwaliteit, waardoor er gewerkt wordt op basis van behoefte en de kwaliteit van de openbare ruimte constant blijft.

Lees meer >>

Contactgegevens

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
info@vanjoris.nl
M 06 463 07 327

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

vanJoris Passend aanbesteden