Over ons

vanJoris is een samenwerking tussen HEMM (www.hemm.nl) en PSI (www.psi-inkoop.nl). Specialisten op het gebied van aanbesteden, organisatievraagstukken, en bouwcontracten. Adviesbureaus die zich bezighouden met aanbestedingen in het fysieke domein: zoals vastgoed, utiliteit en de GWW-sector.

Nieuwe contractvormen

De afgelopen jaren zijn er steeds meer nieuwe contractvormen ontwikkeld binnen de openbare ruimte en de vastgoedwereld. De kern van de verandering is dat de opdrachtgever niet meer alles voorschrijft, maar meer verantwoordelijkheid bij de marktpartijen neerlegt. De opdrachtgever stelt functionele specificaties op en vraagt aan de markt om binnen de randvoorwaarden te komen met de oplossing om het gewenste resultaat te realiseren. Deze manier van contracteren vraagt een andere manier van werken van de opdrachtgever.
PSI en HEMM hebben met vanJoris de handen ineen geslagen om samen beter op de veranderende marktvraag te kunnen inspelen.

Het vinden van een passende contractvorm om nieuwbouw of verandering in functie van vastgoedobjecten vorm te geven en de uitvoering van (Europese) aanbestedingen van werken is onze dagelijkse uitdaging. De inkoop- en aanbestedingsresultaten moeten direct bijdragen aan uw organisatiedoelen en daarmee aan de maatschappelijke doelen die uw organisatie beoogt.

Dat betekent dat wij samen in principe van start tot realisatie de opdrachtgever kunnen ondersteunen en adviseren bij het realiseren projecten in de openbare ruimte. Uiteraard kunnen wij ook onderdelen van het hele traject begeleiden, afhankelijk van de vraag van de klant.

Partnership is daarbij het uitgangspunt: samen met u stellen we de doelen op en samen met u realiseren we die.
Op een innovatieve, professionele en persoonlijke manier.

Onze mensen

Jesse van de Weerdt

Jesse van de Weerdt

Hilde Palland

Edith Weersink

Hilde Palland

Lennard Zuijderwijk

Contactgegevens

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
info@vanjoris.nl
M 06 463 07 327

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

vanJoris Passend aanbesteden