Onderzoek: grootste grieven in de infrasector

In mei presenteerde de CROW op het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren haar onderzoek “grootste grieven in de infrasector”.

Het onderzoek
Via een enquête zijn (publieke) opdrachtgevers en opdrachtnemers (aannemers) gevraagd over waar we staan als het gaat om de verandering in onderlinge samenwerking die beide partijen zoeken.

Marktvisie
In een gezamenlijke marktvisie geven opdrachtgevers en opdrachtnemers aan dat het doel is om:

 • van een hiërarchische verhouding te komen naar samenwerking in de keten op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit
 • met ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid waarbij de opgave voorop staat.
 • aspecten van dit nieuwe gedrag zijn het hebben van respect voor elkaars belang en de dialoog met elkaar voeren in plaats van zenden en reactief gedrag.

Stand van zaken
Over waar we staan bij het bereiken van die marktvisie blijkt dat er nog een behoorlijke weg is te gaan. Van de opdrachtgevers geeft 27% positief te zijn en 50% negatief, van de aannemers is slechts 15% positief en 60% negatief.

Grootste grieven
De grootste grieven over en weer zijn vooral dat het eigen belang prevaleert.

 • De meerderheid van de aannemers voelen zich niet gelijkwaardig behandeld door opdrachtgevers.
 • Opdrachtgevers ervaren in meerderheid (60%) dat aannemers bereid zijn hen te helpen,
 • terwijl nog geen kwart van de aannemers (23%) die bereidheid aan de zijde van opdrachtgever proeven.
 • 44% van de opdrachtgevers stelt dat de clichés over aannemers waar zijn, bijvoorbeeld dat aannemers enkel uit zijn op gaten in het bestek en meerwerk.
 • Risicomanagement is ook een grief over en weer:
  • 50% van de opdrachtgevers vinden dat aannemers te veel risico’s nemen
  • en maar liefst 86% van de aannemers stelt dat opdrachtgevers te ondoordacht risico’s “over de schutting gooien”.

vanJoris pleit voor risicosessies
Deze risico-bewustwording, vooral aan de zijde van de opdrachtgever, springt er daarbij ons inziens met name uit als grief vanuit de markt. Een belangrijk thema dat verdere professionalisering bij opdrachtgever vraagt. Niet voor niets pleit vanJoris er bij contracteringsstrategieën ook voor dat eerst een risicosessie wordt gehouden door opdrachtgever; om met elkaar expliciet de project-specifieke risico’s te beschouwen, beheersmaatregelen te inventariseren en te bezien welke partij het beste het (rest)risico kan dragen. Pas dan kunnen de contractstukken worden uitgewerkt en de markt worden benaderd.
Meer lezen over het onderzoek naar de Grootste Grieven in de Infrasector?
Kijk op www.crow.nl/grootstegrieven

 

Contactgegevens

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
info@vanjoris.nl
M 06 463 07 327

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

vanJoris Passend aanbesteden