Wat is UAV-GC?

De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-GC) zijn de standaard voorwaarden die bij geïntegreerde samenwerkingsvormen vaak van toepassing worden verklaard. Er hoort ook een model basisovereenkomst bij.

Deze voorwaarden zijn ontwikkeld in samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen. Daardoor worden ze breed gedragen en als standaard beschouwd.

Wanneer gebruik je de UAV-GC?

De voorwaarden en de model basisovereenkomst kun je gebruiken voor projecten in de sector Grond-, Weg- en Waterbouw én in de bouwsector.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van UAV-GC?

Bij geïntegreerde contracten worden meerdere fasen van het bouwproces gebundeld in één opdracht. In de UAV-GC worden de volgende fases onderscheiden:

  • Initiatiefneming
  • Ontwerp
  • Uitvoering
  • Meerjarig onderhoud

De rol van de opdrachtgever is vooral die van initiatiefnemer: in een vraagspecificatie beschrijft hij wat de verwachtingen en beoogde resultaten zijn. De opdrachtnemer neemt in ieder geval (een deel van) het ontwerp en de uitvoering voor zijn rekening. De opdrachtgever bepaalt of, en zo ja in welke mate, onderhoud ook bij de opdrachtnemer thuis hoort.

De opdrachtgever bepaalt vooraf zelf  zijn mate van betrokkenheid bij de totstandkoming van het ontwerp, de uitvoeringsfase en het onderhoud van het werk. Per project kan dat dus verschillen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de contractvarianten Design&Build en Engineering&Build.

Wat is het verschil met andere voorwaarden?

In vergelijking met traditionele voorwaarden (de UAV: Uniforme Administratieve Voorwaarden) is er sprake van een verschuiving tussen de taken en verantwoordelijkheden van opdrachtgever naar opdrachtnemer:

  • Bij de traditionele voorwaarden ligt het ontwerprisico volledig bij de opdrachtgever;
  • Bij traditionele voorwaarden ga je uit van een zeer gedetailleerde technische uitwerking van  de eisen, het bestek, dat door de opdrachtgever wordt opgesteld en waar hij verantwoordelijk voor is.
    Bij de UAV-GC worden de verwachtingen en beoogde resultaten van de opdrachtgever functioneel beschreven in een vraagspecificatie. De opdrachtnemer bepaalt hóe het gedaan wordt.
  • Bij de traditionele voorwaarden is de opdrachtgever zeer betrokken bij de handhaving: via directievoering en toezicht. Bij de UAV-GC hanteert de opdrachtnemer zelf een kwaliteitssysteem en kijkt de opdrachtgever op een afstand toe: via toetsing en acceptatie. Dit wordt ook wel Systeemgerichte contractbeheersing genoemd.

Waarom is het soms moeilijk om UAV-GC te gebruiken?

Een opdrachtgever kan per project bepalen of hij een geïntegreerd contract op basis van de UAV-GC wil toepassen of meer traditioneel wil samenwerken. Ten opzichte van traditionele voorwaarden heeft de opdrachtgever bij UAV-GC een hele andere rol. Daar waar bij een traditioneel contract de eigen organisatie het bestek schrijft en de eigen beheerders toezicht houden op de realisatie  van het ontwerp, moeten ze die rol bij geïntegreerde contracten loslaten. Of in ieder geval ánders invullen.

Hoe maak je die keuze? En wat betekent die keuze voor de organisatie? Lees daar meer over.

Edith

Meer weten over UAV-GC

Bel 06-27093139 of mail edith@vanjoris.nl  
vanJoris adviseert desgewenst haar klanten over de invulling van de projectorganisatie, zodat deze past bij de gemaakte strategische afweging. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het IPM model, vervult vanJoris de rol van onafhankelijk contractmanager.

Meer informatie IPM

Contactgegevens

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
info@vanjoris.nl
M 06 463 07 327

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

vanJoris Passend aanbesteden