De inkoopstrategie

Veelal ervaren opdrachtgevers dat een aanbesteding een gedwongen keurslijf is waarop opdrachtgever weinig sturing heeft. Een dwingend kader met laagste prijs als doorslaggevend kader.
Gelukkig bieden de aanbestedingsregels veel meer ruimte om als opdrachtgever echte strategische keuzes voor de inkoopstrategie te maken, passend bij jouw project.

Strategische keuzes in de vorm van de opdracht, de meest geschikte aanbestedingsprocedure,  de toe te passen selectie- en gunningcriteria en vervolgens de contractvoorwaarden.
Komen tot een inrichting van jouw project die resulteert in de meest geschikte partijen aan tafel die hun sporen hebben verdiend op de voor jou als opdrachtgever essentiële aspecten van het project.

In de voorbereiding van een project maak je strategische afwegingen. Wij helpen om te komen tot de best passende aanbestedingsvorm én best passende contractvorm in bouw en infra projecten.

De inkoopstrategie – ook wel aanbestedingsstrategie genoemd – is over het algemeen een document waarin alle projectaspecten kernachtig zijn belicht en strategische afwegingen gemotiveerd zijn gemaakt. De volgende onderwerpen vind je erin terug:

 • De aanleiding van het project en achtergrondinformatie
 • De scope: de omvang en reikwijdte van de opdracht
 • De project-specifieke risico’s en eventuele beheersmaatregelen
 • De markt: verwachte inschrijvers en marktontwikkelingen
 • De keuze voor een bepaalde contractvorm
 • De keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure inclusief de eventuele selectiecriteria, geschiktheidseisen en gunningscriteria
 • De projectorganisatie
 • De planning

Hoe bepaal je een inkoopstrategie?

Door tot de belangrijkste uitdagingen van je project te komen bepaal je wat de juiste inkoopstrategie wordt. Wij hanteren onder meer de volgende twee instrumenten  die kunnen helpen bij het maken van een juiste afweging:

 1. Risico-inventarisatie
  Een risico-inventarisatie vergroot de succeskans van het project. Ieder project loopt, ondanks een goede voorbereiding, het risico dat het niet slaagt. Om inzicht te krijgen in de specifieke risico’s van het project en wie daar op kan sturen, wordt deze inventarisatie gehouden.
 2. Marktconsultatie
  Een marktconsultatie geeft inzicht in waar de markt toegevoegde waarde kan leveren. Daarmee draagt een marktconsultatie bij aan het maken van de keuze voor de best passende aanbestedingsvorm. Helemaal wanneer er weinig bekend is over de markt en de bijbehorende aanbieders.

Uiteraard willen wij u graag van dienst zijn door deze instrumenten voor uw project in te zetten en samen met u tot een passende inkoopstrategie en contract te komen.

Edith

Meer weten over onze inkoopstrategie?

Bel 06-27093139 of mail edith@vanjoris.nl  

Contactgegevens

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
info@vanjoris.nl
M 06 463 07 327

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

vanJoris Passend aanbesteden