Dienstverlening

Wij helpen bij het kiezen van de juiste contractvorm

Wij helpen opdrachtgevers in het publieke domein om een keuze te maken in de juiste contractvorm. Zowel in de utiliteitsbouw als grond-, weg- en waterbouw. Soms is een traditioneel contract de juiste oplossing en soms past een geïntegreerd contract beter.

Hoe wij onze klanten helpen bij het kiezen

Wij helpen onze klanten bij het maken van keuzes in vier stappen:

Strategie

Strategie
In de voorbereiding van een project maak je strategische afwegingen. Wij helpen om te komen tot de best passende aanbestedingsvorm én best passende contractvorm in bouw en infra projecten. De inkoopstrategie – ook wel aanbestedingsstrategie genoemd – is over het algemeen een document waarin alle projectaspecten kernachtig zijn belicht en strategische afwegingen gemotiveerd zijn gemaakt.

Lees er hier meer over

Projectorganisatie

Strategie
Bij elk bouwproject komt een organisatievraagstuk op tafel: hoe is de opdrachtgever georganiseerd en waar en op welke wijze zijn of kunnen rollen en verantwoordelijkheden van het werk worden belegd? Een heldere projectorganisatie is van belang voor de verdere realisatie van het project.

Lees er hier meer over

Aanbesteden

Aanbesteden

vanJoris begeleidt de aanbesteding, in welke vorm dan ook. Aan het einde van deze stap is er een partij geselecteerd die de opdracht (ontwerp, bouw, beheer of een combinatie daarvan) gaat uitvoeren. Wij ontzorgen u door het uit handen nemen van werk.

Lees er hier meer over

Contractmanagement

Strategie

Een aanbesteding tot een goed einde brengen is nog maar het begin. Tijdens de uitvoering begint het werk pas. Als contractmanager, al dan niet binnen het IPM model, borgen wij voor u de nakoming van de aangeboden prestaties van de opdrachtnemer.

Lees er hier meer over

vanJoris adviseert desgewenst haar klanten over de invulling van de projectorganisatie, zodat deze past bij de gemaakte strategische afweging. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het IPM model, vervult vanJoris de rol van onafhankelijk contractmanager.

Meer informatie IPM

UAV-GC staat voor de systematiek van geïntegreerd contracteren. Hierbij is sprake van een verschuiving van ontwerp-verantwoordelijkheden naar de opdrachtnemer.

Meer informatie over UAV-GC

Contactgegevens

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
info@vanjoris.nl
M 06 463 07 327

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

vanJoris Passend aanbesteden