One Size fits all?!

Eureka… af en toe komt er in inkoopland weer een nieuwe ‘baanbrekende’ methodiek voorbij die opdrachtgevers helpt om kwalitatieve inkoop het best te realiseren. Op zich is het natuurlijk mooi dat er steeds nieuwe manieren worden gevonden en het inkoopvak in beweging is. De methodieken helpen ons steeds meer om van het traditionele gunnen op prijs te ontwikkelen naar het meer professioneel betrekken van marktkennis en ruimte bieden voor het bepalen en honoreren van kwaliteitsmeerwaarde. Of het nu gaat om bestuurlijk aanbesteden, gunnen op waarde, geïntegreerd aanbesteden of best value procurement. Nuttig, zeker!

Maar persoonlijk heb ik wat moeite met de hype dat geregeld  om zo’n nieuwe methodiek hangt;  het is dé oplossing of wordt toegepast ongeacht het project dat ter aanbesteding voorligt. Een zogenaamd ‘One size fits all-principe’….

Maar zo werkt het natuurlijk niet! Afhankelijk van de inhoud van de opgave en de specifieke projectomgeving moet per keer een afweging worden gemaakt hoe het beste uit de markt kan worden gehaald. De aanbestedingsmethodiek kan daarbij uiteraard ook verschillen! Voor simpele opgaven ook een eenvoudige procedure hanteren en voor ingewikkelde/complex opgaven meer maatwerk et cetera.

Klinkt allemaal erg voor de hand liggend? Ja! En toch zien we het zo vaak anders gebeuren. Omdat we de nieuwste inkooptrends willen volgen? Omdat we 1 standaard willen hanteren of een adviseur hebben die nu eenmaal op deze manier werkt?

In de praktijk blijkt dat het One size fits all principe niet de kwaliteitsmeerwaarde uit de markt haalt.
Het gaat om wat past in de ‘omstandigheden van het geval’ (zeg ik dan als jurist ;-). Kies voor een passende aanbestedingsvorm. Een maatpak voor het concrete project.

Duur? Nee, zeker niet in relatie tot de kosten van een Werken-project zelf. Het levert eerder op en helpt je reparatiewerk in de uitvoering te voorkomen en vermindert veelal je risicoprofiel als opdrachtgever.
Passend aanbesteden is de enige ‘one size fits all’ 😉

Nieuwsgierig hoe je tot een strategische afweging komt voor een passende aanbesteding?
vanJoris helpt!

hilde      Hilde Palland, vanJoris

Contactgegevens

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
info@vanjoris.nl
M 06 463 07 327

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

vanJoris Passend aanbesteden