Inkoop in infra en openbare ruimte vanuit gemeentelijk perspectief

 

Succesvol verbinden van een vraag met het juiste antwoord in de markt. Dat is waar inkoop over gaat. Een vraag die zeer gevarieerd is, bestaat bij, en bediend wordt door, een grote verscheidenheid aan partijen.

Indien we ons beperken tot de openbare ruimte en infrastructuur in een stedelijke context kan het gaan over het leveren van een grote partij straatklinkers, het plaatsen van verlichting in de hele stad, het vervangen van riolering in een winkelstraat tot en met een tunnel van honderden miljoenen.

Met in dit geval een gemeente als vragende partij. Een organisatie met kennis en ervaring die toereikend is, maar zeker niet voor elke vraag.

Tegelijkertijd willen we graag als resultaat van het inkoop proces een goede samenwerking bereiken tussen de vragende partij en de leverancier. En als het even kan deze goede samenwerking, en een goede prestatie, belonen. Waarbij de leverancier een grote nationale speler kan zijn. Of natuurlijk het lokale MKB.

En we hebben ambities op het gebied van duurzaamheid. En innovatie graag, maar misschien niet bij elke vraag.

Dit bij elkaar levert een grote variatie op in vraag, naar aard en omvang. Ook de betrokken partijen kunnen nogal verschillend zijn. Groot en klein en in meer of mindere mate deskundig en ervaren voor de aard en omvang van de vraag en de manier waarop dit zou kunnen worden ingekocht. En we hebben extra wensen op het gebied van samenwerking, duurzaamheid en innovatie.

Gelukkig beschikken we over een breed scala aan mogelijkheden. Gewoon RAW laagste prijs voor standaard en eenvoudig. Wanneer exact bekend is wat de vraag is. Toegankelijk voor MKB en vertrouwt voor veel partijen. En EMVI indien er duidelijk op een aantal criteria voor de vragende partij meerwaarde geleverd kan worden. Bijvoorbeeld voor de omgeving bij vervanging van die riolering in een winkelstraat. Of een geïntegreerde contractvorm met Design & Built. In het geval van nauwe interactie tussen ontwerp en uitvoering. Of omdat een (standaard) ontwerp op hoofdlijnen voldoende is en verdere uitwerking kan worden overgelaten aan de leverancier. Indien het budget het strikte uitgangspunt is biedt inkopen op een plafondbedrag een mogelijkheid. En ‘last but not least’ een alliantie wanneer we echt innovatie een kans willen geven. Deze opsomming is verre van uitputtend en in combinatie met ‘past performance’, selectie, meervoudig onderhands, openbaar en Europees ontstaan er nog meer mogelijkheden.

Dit betekent dat er over inkoop van openbare ruimte en infrastructuur goed moet worden nagedacht. Wat is logisch voor de vraag en de omgeving? Wat willen we bereiken? Wat kan de markt en de eigen organisatie aan? Hoe bereiken we samenwerking, innovatie en duurzame oplossingen? Het antwoord op deze vragen is: passend aanbesteden.

Zodat elke vraag, met een toegesneden aanpak in de markt het juiste antwoord krijgt.

Dat vraagt goed nadenken bij vragende partijen én bij leveranciers. Professioneel je rol vervullen. En hier samen met enige regelmaat gesprek over voeren. Los van concrete aanbestedingstrajecten. Om van elkaar te leren, dagelijks te verbeteren en verder te professionaliseren. En vooral voor iedereen om hier, uit over en weer welbegrepen eigen belang, betere resultaten mee te halen.

Jack Amesz (LinkedIn), directieadviseur techniek bij de gemeente Den Haag, dienst Stadsbeheer.

Contactgegevens

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
info@vanjoris.nl
M 06 463 07 327

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

vanJoris Passend aanbesteden