Aanbestedingsprocedure: betekenis en mogelijke procedures

Aanbesteden is niets anders dan een ‘koopactie’ door de overheid (hierna: de aanbestedende dienst). In wetten en regels, geschreven door Europa en vertaald in Nederland, staat beschreven hoe dit moet. Want het achterliggende idee is dat iedereen een kans moet hebben om een opdracht voor een Europese overheidsinstantie uit te mogen voeren en daarvoor betaald te krijgen met publieke gelden. De aanbestedende dienst mag dus niet zomaar kiezen aan wie ze het geld uitgeeft. Er zijn duidelijke spelregels: de aanbestedingsprocedures. De uitgangspunten van deze spelregels zijn:

  • transparant handelen;
  • objectief zijn;
  • niet discrimineren;
  • proportioneel handelen.

Verschillende procedures

Er zijn verschillende aanbestedingsprocedures. Afhankelijk van de aard en inhoud van het project, wordt een keuze gemaakt.

Enkelvoudige aanbestedingsprocedure
Vanwege de lage waarde van de aankoop, mag de aanbestedende dienst in dit geval zelf kiezen bij wie ze iets koopt. Denk bij lage waarde niet alleen aan een bosje bloemen: het kan oplopen tot een bedrag van ongeveer € 50.000,- bij Werken.

Meervoudige aanbestedingsprocedure
In dit geval selecteert de aanbestedende dienst een aantal partijen (meestal tussen de drie en vijf) die een offerte mogen indienen. Vervolgens kiest zij de beste offerte op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Nationale aanbestedingsprocedure
In dit geval mogen alle geïnteresseerde partijen in Nederland, die voldoen aan de eisen die de betreffende aanbestedende dienst stelt, een offerte indienen. Ook hierbij geldt dat vervolgens de offerte wordt geselecteerd op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding

Europese aanbestedingsprocedures
Vanwege de aard en omvang van het project mogen alle Europese partijen, die voldoen aan de eisen die de aanbestedende dienst stelt, een offerte indienen. De manier waarop deze offerte wordt ingediend, is afhankelijk van de procedure die wordt gevolgd.

  • Niet-openbaar: als er naar verwachting veel geïnteresseerde partijen zijn, is het raadzaam om deze procedure toe te passen. Er zit dan een ‘knip’ in het proces: eerst selecteert de aanbestedende dienst maximaal 8 partijen op basis van hun competenties. De selectiefase. Vervolgens worden deze partijen gevraagd om een offerte in te dienen. Op deze manier hoeven bijvoorbeeld niet 20 partijen veel tijd te steken in een offerte en hoeft de aanbestedende dienst deze niet allemaal te beoordelen.
  • Openbaar: alle geïnteresseerde partijen die aan de geschiktheidseisen kunnen voldoen, mogen een offerte indienen.
  • Concurrentie gerichte dialoog: soms weet een aanbestedende dienst niet precies wat de mogelijke oplossingen zijn voor de behoefte die zij heeft. Via een dialoogfase spreken de aanbestedende dienst en diverse geïnteresseerde (en competente) partijen over mogelijke oplossingen. Vervolgens wordt de best passende oplossing gekozen.

Meer weten? Neem eens contact met ons op. Of kijk op de website van Pianoode Gids Proportionaliteit of het E-book van Rachel Heeringa voor nadere tekst en uitleg over de diverse begrippen.

Contactgegevens

Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
info@vanjoris.nl
M 06 463 07 327

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

vanJoris Passend aanbesteden